5. Edició

Ja tenim els nostres materials, ara toca editar-los. Repassarem tot el procés d’edició, des del nostre material en brut fins a aconseguir el nostre vídeo acabat, traient el millor partit de la nostra gravació.